c177-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 381/2006 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
V oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
1.
má byť namiesto slova „Zmluva“ správne uvedené slovo „Dohoda“,
2.
majú byť namiesto slov „15. mája 2005“ správne uvedené slová „9. mája 2005“.