c191-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
1.
V § 31 ods. 2 má byť namiesto slova „nepochádzajú“ správne uvedené slovo „pochádzajú“.
2.
V § 31 ods. 5 má byť namiesto čísla „1“ správne uvedené číslo „2“.
3.
V § 31 ods. 9 má byť namiesto čísla „44“ správne uvedené číslo „43“.
4.
V § 31 ods. 11 má byť namiesto čísla „2“ správne uvedené číslo „3“.
5.
V § 31 ods. 12 má byť namiesto čísla „2“ správne uvedené číslo „3“.
6.
V § 32 majú byť namiesto čísiel „2“ a „3“ správne uvedené čísla „3“ a „4“.
7.
V § 56 ods. 1 má byť namiesto čísla „56“ správne uvedené číslo „55“.
8.
V § 60 má byť namiesto čísla „44“ správne uvedené číslo „43“.