c83-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 132/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
V čl. II namiesto slov „piateho, ôsmeho a deviateho“ majú byť správne uvedené slová „šiesteho, deviateho a desiateho“.