c87-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N
V § 5 má byť namiesto slova „orgán“ správne uvedené slovo „orgán9)“.