História predpisu 1/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2007 - 31.12.2009