História predpisu 130/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2007 - 08.04.2011