História predpisu 167/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2007 - 23.11.2009