História predpisu 172/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2007 - 31.10.2014