História predpisu 174/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2007 - 01.10.2009