História predpisu 177/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2007 - 14.04.2012