História predpisu 207/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2007 - 31.07.2011