História predpisu 211/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2007 - 30.06.2010