História predpisu 226/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2007 - 31.01.2009