História predpisu 228/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2007 - 31.12.2011