História predpisu 233/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2007 - 07.04.2009