História predpisu 238/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2007 - 31.12.2007