238/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2007 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2006 Z. z., ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 600 6 750 6 980 7 300 7 810 8 420 9 120 9 870 10 840 11 480 12 180 12 930 13 810 14 850
2 do 4 6 830 7 000 7 230 7 580 8 120 8 760 9 490 10 270 11 280 11 940 12 680 13 460 14 380 15 460
3 do 6 7 060 7 230 7 510 7 850 8 430 9 100 9 870 10 690 11 720 12 420 13 180 14 000 14 950 16 060
4 do 9 7 300 7 490 7 770 8 130 8 740 9 450 10 240 11 100 12 160 12 880 13 660 14 520 15 520 16 680
5 do 12 7 520 7 730 8 010 8 420 9 050 9 790 10 610 11 490 12 600 13 350 14 180 15 040 16 090 17 300
6 do 15 7 760 7 980 8 280 8 710 9 360 10 130 10 990 11 900 13 040 13 820 14 680 15 570 16 650 17 900
7 do 18 7 990 8 230 8 540 8 990 9 680 10 460 11 360 12 310 13 490 14 300 15 170 16 100 17 220 18 510
8 do 21 8 230 8 470 8 810 9 270 9 990 10 800 11 740 12 700 13 940 14 770 15 680 16 640 17 780 19 110
9 do 24 8 460 8 710 9 060 9 560 10 290 11 150 12 110 13 110 14 370 15 240 16 180 17 160 18 350 19 720
10 do 28 8 680 8 960 9 320 9 830 10 610 11 490 12 480 13 520 14 810 15 700 16 660 17 690 18 920 20 340
11 do 32 8 900 9 200 9 580 10 130 10 920 11 830 12 860 13 920 15 260 16 180 17 160 18 220 19 480 20 950
12 nad 32 9 130 9 450 9 830 10 400 11 220 12 170 13 240 14 330 15 700 16 640 17 660 18 750 20 050 21 560
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 300 6 480 6 710 7 020 7 610 8 390 9 480 10 500 11 710 12 770 13 300 14 240 15 320 16 570
2 do 4 6 520 6 710 6 960 7 300 7 920 8 720 9 780 10 790 12 090 13 160 13 840 14 820 15 940 17 250
3 do 6 6 740 6 940 7 210 7 570 8 200 9 060 10 000 11 060 12 360 13 470 14 400 15 390 16 560 17 930
4 do 9 6 970 7 170 7 460 7 840 8 510 9 390 10 360 11 480 12 820 13 980 14 920 15 970 17 200 18 610
5 do 12 7 180 7 400 7 710 8 120 8 820 9 710 10 730 11 890 13 290 14 480 15 460 16 560 17 810 19 290
6 do 15 7 400 7 620 7 950 8 390 9 100 10 040 11 110 12 310 13 760 14 990 16 010 17 130 18 440 19 960
7 do 18 7 620 7 860 8 190 8 660 9 410 10 370 11 480 12 720 14 230 15 510 16 550 17 720 19 070 20 640
8 do 21 7 840 8 110 8 430 8 930 9 700 10 710 11 840 13 140 14 690 16 010 17 090 18 290 19 690 21 330
9 do 24 8 040 8 330 8 690 9 200 10 010 11 030 12 210 13 550 15 160 16 530 17 630 18 880 20 320 22 010
10 do 28 8 270 8 560 8 940 9 480 10 310 11 360 12 590 13 970 15 620 17 040 18 180 19 460 20 950 22 680
11 do 32 8 490 8 790 9 190 9 750 10 590 11 700 12 950 14 390 16 100 17 550 18 720 20 030 21 560 23 360
12 nad 32 8 720 9 020 9 440 10 020 10 910 12 020 13 320 14 790 16 560 18 050 19 260 20 610 22 200 24 050
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 610 5 820 6 110 7 960 8 580 9 280 10 060 11 670 13 500 15 820 16 990 18 210 19 580 21 160
2 do 4 5 810 6 040 6 330 8 260 8 910 9 650 10 470 12 140 14 050 16 460 17 670 18 950 20 380 22 020
3 do 6 6 000 6 250 6 560 8 580 9 260 10 030 10 890 12 620 14 620 17 120 18 380 19 690 21 180 22 880
4 do 9 6 200 6 460 6 790 8 880 9 600 10 410 11 300 13 090 15 160 17 770 19 070 20 430 21 990 23 750
5 do 12 6 380 6 670 7 020 9 190 9 940 10 770 11 710 13 570 15 710 18 410 19 770 21 190 22 770 24 610
6 do 15 6 590 6 870 7 250 9 500 10 270 11 150 12 120 14 050 16 260 19 070 20 450 21 930 23 580 25 470
7 do 18 6 780 7 070 7 480 9 810 10 620 11 520 12 540 14 520 16 820 19 700 21 160 22 670 24 370 26 360
8 do 21 6 980 7 280 7 710 10 120 10 960 11 900 12 940 15 000 17 370 20 360 21 840 23 420 25 190 27 220
9 do 24 7 180 7 490 7 940 10 430 11 300 12 270 13 350 15 480 17 920 21 000 22 540 24 160 25 980 28 080
10 do 28 7 380 7 710 8 160 10 730 11 640 12 640 13 770 15 950 18 470 21 650 23 230 24 920 26 790 28 950
11 do 32 7 560 7 920 8 390 11 050 11 980 13 020 14 180 16 430 19 030 22 290 23 930 25 650 27 580 29 820
12 nad 32 7 760 8 130 8 610 11 350 12 320 13 390 14 580 16 910 19 580 22 940 24 620 26 400 28 380 30 670
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 9 710
7 10 750
8 11 940
9 13 370
10 14 580
11 15 550
12 16 640