História predpisu 241/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2007 - 31.03.2014