História predpisu 245/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2007 - 04.12.2008