História predpisu 298/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2007 - 31.03.2010