História predpisu 313/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2007 - 14.07.2010