História predpisu 316/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2007 - 25.11.2011