História predpisu 351/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2007 - 31.05.2010