História predpisu 388/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2007 - 31.08.2008