História predpisu 396/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2007 - 30.04.2010