História predpisu 426/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2007 - 31.08.2008