História predpisu 450/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2007 - 31.01.2008