469/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. októbra 2007,
ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba (ďalej len „horská oblasť“), sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2)
Grafické zobrazenie hraníc horských oblastí je uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 469/2007 Z. z.
HRANICE HORSKÝCH OBLASTÍ
a)
Belianske Tatry
Hranica sa začína na hraničnom priechode Podspády v katastrálnom území obce Tatranská Javorina, pokračuje po štátnej ceste č. 67 cez katastrálne územia obce Ždiar a mesta Vysoké Tatry po hranicu katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry v lokalite Šarpanec, ďalej pokračuje po hranici katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry po spevnenú lesnú cestu, ktorá vedie z obce Mlynčeky do mestskej časti Tatranské Matliare mesta Vysoké Tatry, ďalej po štátnej ceste č. 537 po rázcestie s modrou turistickou trasou v mestskej časti Tatranské Matliare mesta Vysoké Tatry. Pokračuje po modrej turistickej trase cez Predné Kopské sedlo v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry do obce Tatranská Javorina po štátnu cestu č. 67 a ďalej po štátnej ceste č. 67 po hraničný priechod Podspády, kde sa končí.
b)
Malá Fatra
Hranica sa začína v sedle Príslop na štátnej ceste č. 521 v katastrálnom území obce Oravský Podzámok, pokračuje po štátnej ceste č. 521 smerom na obec Oravský Podzámok, odtiaľ po štátnej ceste E77 po časť obce Široká obce Oravský Podzámok, od časti obce Široká okrajom lesa v katastrálnom území mesta Dolný Kubín pokračuje ponad mestskú časť Jelšava mesta Dolný Kubín cez kótu 616,9 po žltú turistickú trasu, po ktorej pokračuje ďalej na sever nad lokalitu Zverník Záskalie, ďalej po lesnej ceste smerom na západ do chatovej osady Pikula, pokračuje asfaltovou lesnou cestou po Lehotský potok, okrajom lesa cez lokality Kopanice, Prielohy, Mlynisko v katastrálnom území obce Veličná po potok Orvišník, pokračuje na sever po potoku Orvišník po okraj lesa, okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Veličná, Istebné a Párnica po rieku Orava, po pravom brehu rieky Orava v katastrálnych územiach obcí Párnica a Kraľovany po rieku Váh. Ďalej po pravom brehu rieky Váh po modrú turistickú trasu do Šútovskej doliny v katastrálnom území obce Šútovo, po modrej turistickej trase po okraj lesa, pokračuje okrajom lesa po zelenú turistickú trasu, pokračuje po zelenej turistickej trase po lesnú asfaltovú cestu pri kóte Hlásna skala 680,0 po asfaltovej lesnej ceste po osadu Trusalová v katastrálnom území obce Turany. Z osady Trusalová pokračuje okrajom lesa po podhorie a okrajom lesa v podhorí k vojenskej strelnici Sučany, ďalej po Biely potok v lokalite Biele brehy v katastrálnom území obce Sučany, pokračuje okrajom lesa v podhorí v katastrálnych územiach obcí Sučany, Turčianske Klačany a Lipovec, ďalej pravou stranou rieky Váh a pri Dubnej skale v katastrálnom území mesta Vrútky prechádza cez Váh, ďalej pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach miest Vrútky a Martin a obcí Bystrička, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo a Valča, po zelenej turistickej trase v katastrálnych územiach obcí Valča a Slovany po lokalitu Smradľavá voda, odtiaľ prechádza cez kótu 664,0. Ďalej prechádza lesnou cestou okrajom lesa v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom po Kláštornú dolinu, po štátnej ceste v katastrálnom území obce Vrícko cez lokalitu Predvrícko do Vríckeho sedla, po štátnej ceste v katastrálnom území obce Kľačno po križovatku so štátnou cestou č. 64 v katastrálnom území obce Kľačno. Pokračuje po štátnej ceste č. 64 do Fačkovského sedla, odtiaľ po štátnej ceste č. 64 v katastrálnom území obce Fačkov po Čičmianske rázcestie, okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Fačkov, Rajecká Lesná, Ďurčiná, Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske, mesta Rajecké Teplice a obcí Turie a Višňové, ďalej okrajom lesa ponad kameňolom v katastrálnych územiach obcí Stráňavy a Strečno a cez kótu Kojšová 743,0 smerom do obce Strečno, pokračuje cez rieku Váh v katastrálnom území obce Nezbudská Lúčka, ďalej po pravom brehu rieky Váh po okraj lesa, ďalej okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Nezbudská Lúčka, Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Belá, Terchová a Zázrivá po sedlo Príslop nad Bielou, ďalej po červenej turistickej trase po rázcestie so zelenou turistickou trasou a pokračuje po zelenej turistickej trase cez lokalitu Plešivá po kótu Hlásna skalka 993,6 a ďalej po červenej turistickej trase v katastrálnom území obce Veličná smerom na vrch Minčol. Od rázcestia s modrou turistickou trasou v katastrálnom území mesta Dolný Kubín po lesnú zvážnicu na Vasiľovskej holi v katastrálnom území obce Hruštín, ďalej po lesnej zvážnici k lesnej spevnenej ceste a po nej ďalej do lokality Zábava v katastrálnom území obce Oravský Podzámok a od lokality Zábava pokračuje okrajom lesa po sedlo Príslop na štátnej ceste č. 521 v katastrálnom území obce Oravský Podzámok, kde sa končí.
c)
Nízke Tatry
Hranica sa začína pri dopravnej značke označujúcej začiatok obce Hranovnica na štátnej ceste č. 67, ktorá vedie z obce Vernár do obce Hranovnica, pokračuje po štátnej ceste č. 67 smerom na juh cez katastrálne územie obce Vernár po lokalitu Pusté pole, ďalej po štátnej ceste č. 66 do obce Telgárt, od obce Telgárt po poľnej ceste pod hranicou lesa ku spevnenej ceste v katastrálnom území obce Šumiac a ďalej po spevnenej ceste cez katastrálne územie obce Pohorelá po modrú turistickú trasu, pokračuje po nej a odbočuje po spevnenej lesnej ceste k horárni Dedinská, odtiaľ okrajom lesa do obce Heľpa, okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Závadka nad Hronom, Polomka a Bacúch. Ďalej pokračuje lesnou cestou ku kóte 949,8 v Makovej doline v katastrálnom území obce Braväcovo, lesnou cestou do Leňušskej doliny, po zvážnici v Leňušskej doline smerom na lokalitu Hudcová, okrajom lesa po zelenú turistickú trasu, ďalej okrajom lesa a po zvážnici do Veľkej Beňušskej doliny v katastrálnom území obce Braväcovo a odtiaľ po spevnenej ceste smerom na sever ku kóte 736,2 v katastrálnom území mesta Brezno. Ďalej pokračuje smerom na západ po lesnej ceste po spevnenú cestu v ústí Capenkovej doliny v katastrálnom území mesta Brezno, odtiaľ pokračuje po lesnej ceste smerom na západ okolo lokality Repčula cez chatovú osadu a údolím potoka smerom na severozápad. Ďalej okrajom lesa v katastrálnom území obce Mýto pod Ďumbierom po červenú turistickú trasu (Partizánska cesta), po červenej turistickej trase (Partizánska cesta) v katastrálnych územiach obcí Horná Lehota, Dolná Lehota a Jasenie. Ďalej od lokality Predsuchá v katastrálnom území obce Jasenie okrajom lesa cez katastrálne územie obce Nemecká okolo osady Hradisko do sedla pod vrchom Hradisko, odkiaľ pokračuje okrajom lesa v katastrálnom území obce Ráztoka, cez kótu 632,2 do Bukovskej doliny v katastrálnom území obce Pohronský Bukovec, pokračuje lesnou cestou na kótu 588,5 v katastrálnom území obce Brusno. Ďalej okrajom lesa cez Sopotnickú dolinu smerom na obec Medzibrod, pokračuje okrajom lesa v katastrálnom území obce Medzibrod ponad obec a severozápadne po zvážnici po Hiadeľskú dolinu v katastrálnom území obce Hiadeľ. V Hiadeľskej doline do Hiadeľského sedla, ďalej po modrej turistickej trase cez kúpele Korytnica v katastrálnom území obce Liptovská Osada po štátnu cestu č. 59 (E77), pokračuje po štátnej ceste č. 59 (E77) cez obec Liptovská Osada po mestskú časť Biely Potok mesta Ružomberok, odtiaľ odbočuje okrajom lesa do sedla Biela púť a ďalej pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča, Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Dúbrava, Lazisko, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, mesta Liptovský Mikuláš, obcí Závažná Poruba, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Liptovská Porúbka a Kráľova Lehota. Ďalej po štátnej ceste smerom na osadu Svarín a vodnú nádrž Čierny Váh, pokračuje po rieke Čierny Váh v katastrálnom území obce Liptovská Teplička po Vikartovský mlyn v katastrálnom území obce Vikartovce, okrajom lesa južne od obce Vikartovce, okrajom lesa a lesom okolo horárne Lopušná po modrú turistickú trasu, Bystrou dolinou po modrej turistickej trase po obec Spišské Bystré, ďalej okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Spišské Bystré a Hranovnica a končí sa pri dopravnej značke označujúcej začiatok obce Hranovnica na štátnej ceste č. 67, ktorá vedie z obce Vernár do obce Hranovnica.
d)
Pieniny
Hranica sa začína na hraničnom priechode pre peších v katastrálnom území obce Lesnica medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, pokračuje po štátnej hranici smerom na východ po rázcestie modrej a žltej turistickej trasy, ďalej po žltej turistickej trase po rázcestie s modrou turistickou trasou, po modrej turistickej trase po rázcestie so zelenou turistickou trasou, po zelenej turistickej trase v katastrálnom území obce Haligovce po štátnu cestu č. 543. Pokračuje po štátnej ceste č. 543 v katastrálnych územiach obcí Haligovce, Lechnica a Červený Kláštor k rázcestiu červenej turistickej trasy, ďalej korytom rieky Dunajec na hraničný priechod pre peších medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou v katastrálnom území obce Lesnica, kde sa končí.
e)
Stredné Beskydy
Hranica sa začína v katastrálnom území obce Oravská Polhora na štátnej hranici s Poľskou republikou na kóte Babia hora 1722,9, pokračuje po štátnej hranici smerom na juh po rázcestie s modrou turistickou trasou, ďalej okrajom lesa smerom na západ v katastrálnom území obce Oravská Polhora okolo kóty 886,0 a kóty 862,0, pokračuje smerom na sever po potok Vožnovec a ďalej okrajom lesa medzi kótou Sadlovka 979,0 a kótou Jurčovka 902,0 v katastrálnom území obce Oravská Polhora, pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Oravská Polhora a Sihelné, mesta Námestovo a obcí Oravské Veselé, Mútne a Novoť po štátnu cestu, ktorá vedie z obce Novoť po štátnu hranicu s Poľskou republikou. Pokračuje po štátnej ceste z obce Novoť po štátnu hranicu s Poľskou republikou a ďalej pokračuje po štátnej hranici s Poľskou republikou po kótu Babia hora 1722,9, kde sa končí.
f)
Slovenský raj
Hranica sa začína v osade Maša v katastrálnom území obce Smižany, pokračuje okrajom lesa ponad chatovú osadu Košiarny Briežok, okolo vrchu Šajba po štátnu cestu č. 533 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, ďalej pokračuje po štátnej ceste č. 533 v katastrálnych územiach mesta Spišská Nová Ves a obce Hnilčík po sedlo Grajnár v katastrálnom území obce Hnilec, od sedla Grajnár po zelenej turistickej trase v katastrálnom území obce Hnilec po sútok rieky Hnilec a potoka Grajnár v obci Hnilec, ďalej po hrebeni cez kótu Šajby na kótu Babiná 1277,5. Z kóty Babiná po žltej turistickej trase po rázcestie Smrečinka s červenou turistickou trasou v katastrálnom území obce Vlachovo, po červenej turistickej trase (cesta hrdinov SNP) v katastrálnych územiach obce Vlachovo, mesta Dobšiná a obce Mlynky po štátnu cestu č. 67. Ďalej po červenej turistickej trase v katastrálnych územiach mesta Dobšiná a obce Telgárt po sedlo Besník v katastrálnom území obce Telgárt. Pokračuje po štátnej ceste č. 66 po lokalitu Pusté pole, po štátnej ceste č. 67 v katastrálnych územiach obcí Vernár a Hranovnica k hranici lesa v podhorí pri obci Hranovnica. Hranica pokračuje po okraji lesa v katastrálnych územiach obcí Hranovnica, Spišský Štiavnik, Betlanovce, Hrabušice, Letanovce a Spišské Tomášovce do osady Maša v katastrálnom území obce Smižany, kde sa končí.
g)
Veľká Fatra
Hranica sa začína v meste Ružomberok na križovatke štátnych ciest E50 a E77, pokračuje po štátnej ceste E77 v katastrálnych územiach mesta Ružomberok a obce Liptovská Osada po odbočku na kúpele Korytnica, pokračuje cez kúpele Korytnica a ďalej po modrej turistickej trase do Hiadeľského sedla. Odtiaľ pokračuje po modrej turistickej trase v katastrálnom území obce Hiadeľ do obce Hiadeľ, odtiaľ po poľnej ceste smerom na západ cez sedlo Príslop do katastrálneho územia obce Moštenica a ponad intravilán obce Moštenica. Z obce Moštenica pokračuje po lesnej ceste do katastrálneho územia obce Podkonice cez lokality Kopanica, Bôrčíkovo a V jamách smerom do obce Podkonice, ďalej ponad intravilán obce Podkonice a lesnou spevnenou cestou smerom na západ do doliny potoka Ľupčica v katastrálnom území obce Priechod. Pokračuje cez lokalitu Brvnište po lesnej spevnenej ceste do Selčianskej doliny v katastrálnom území obce Selce. Ďalej Selčianskou dolinou na juh po sútok Selčianskeho potoka s Lukáčovým potokom, po poľnej ceste a okrajom lesa popod vrch Kajchiar do Nemčianskej doliny v katastrálnom území obce Nemce, smerom na západ okrajom lesa cez vrch Bučičie a smerom dole do Sásovskej doliny v katastrálnom území mesta Banská Bystrica, pokračuje dolu Sásovskou dolinou po železničnú trať v lokalite Jakub a odtiaľ po železničnej trati smerom na osadu Uľanka. V mieste stretu Harmaneckej doliny a Starohorskej doliny schádza ku križovatke štátnych ciest E77 a č. 577. Ďalej pokračuje po štátnej ceste č. 577 v katastrálnych územiach obcí Harmanec, Dolný Harmanec a Čremošné, pokračuje odbočkou zo štátnej cesty č. 577 na štátnu cestu do obce Čremošné, prechádza okrajom obce Čremošné, za obcou Čremošné pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Háj, Rakša, Mošovce, Blatnica, Folkušová, Necpaly a Belá-Dulice. Ďalej po modrej turistickej trase v Jasenskej doline, po žltej turistickej trase v katastrálnom území obce Turčianske Jaseno smerom na Sklabinskú dolinu, pokračuje po modrej turistickej trase v Sklabinskej doline v katastrálnom území obce Sklabiňa a okrajom lesa po začiatok červenej turistickej trasy v katastrálnom území obce Sklabinský Podzámok, pokračuje Kantorským potokom po obec Turčianska Štiavnička v katastrálnom území obce Turčianska Štiavnička, ďalej po lesnej ceste okrajom lesa v katastrálnom území obce Turčianska Štiavnička a pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Podhradie a Nolčovo po zelenú turistickú trasu a po nej smerom do obce Nolčovo. Pokračuje po štátnej ceste z obce Nolčovo po priehradné teleso v katastrálnom území obce Krpeľany, ďalej okrajom rozhrania medzi lesom a vodnou priehradou, po ľavom brehu rieky Váh v katastrálnom území obce Kraľovany. V obci Kraľovany pokračuje po ľavom brehu rieky Orava v katastrálnom území obce Žaškov. Pred obcou Žaškov pokračuje okrajom lesa po červenú turistickú trasu v katastrálnom území obce Komjatná. Ďalej po červenej turistickej trase po osadu Studničná a od osady Studničná po lesnej ceste po okraji lesa po štátnu cestu E77 v katastrálnom území obce Valaská Dubová, po štátnej ceste E77 cez obec Likavka po križovatku štátnych ciest E77 a E50 v meste Ružomberok, kde sa končí.
h)
Vysoké Tatry
Hranica sa začína na hraničnom priechode Lysá Poľana v katastrálnom území obce Tatranská Javorina, pokračuje po štátnej ceste č. 67 do obce Tatranská Javorina, ďalej pokračuje po modrej turistickej trase v katastrálnom území obce Tatranská Javorina cez Predné Kopské sedlo do mestskej časti Tatranské Matliare mesta Vysoké Tatry. Ďalej pokračuje po štátnej ceste č. 537 na spevnenú lesnú cestu, ktorá vedie z mestskej časti Tatranské Matliare do obce Mlynčeky, ďalej okrajom lesa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry smerom na západ po mestskú časť Podbanské mesta Vysoké Tatry, hrebeňom Liptovských kôp cez sedlo Závory a po červenej turistickej trase do Hladkého sedla, ďalej po štátnej hranici s Poľskou republikou po hraničný priechod Lysá Poľana, kde sa končí.
i)
Západné Tatry
Hranica sa začína v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry v Hladkom sedle v styku so štátnou hranicou s Poľskou republikou, pokračuje po červenej turistickej trase do sedla Závory, hrebeňom Liptovských kôp po mestskú časť Podbanské mesta Vysoké Tatry, po červenej turistickej trase Tatranskej magistrály v katastrálnych územiach obcí Pribylina, Jamník, Jakubovany, Konská, mesta Liptovský Mikuláš, obcí Žiar, Smrečany, Jalovec a Bobrovec k rázcestiu v lokalite Tokariny, okrajom lesa k spevnenej lesnej ceste a po nej cez katastrálne územia obcí Pavlova Ves, Liptovský Trnovec a Liptovské Matiašovce po okraj lesa v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce, okrajom lesa na sever po horáreň Podmeštrová, okrajom lesa cez katastrálne územia obcí Kvačany, Prosiek, Ižipovce, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Liptovská Teplá, Kalameny, Lúčky, Turík, Lisková, Martinček a Likavka, kde hranica prechádza ponad intravilán obce Likavka k štátnej ceste č. 59 (E77). Ďalej pokračuje po štátnej ceste č. 59 (E77) cez katastrálne územia obcí Valaská Dubová a Jasenová a okrajom lesa okolo vrchu Bralo, ďalej okrajom lesa katastrálnych území obcí Vyšný Kubín, Leštiny a Osádka a pokračuje po lesnej ceste v katastrálnom území obce Malatiná okolo vrchu Ostrý vrch a okrajom lesa v katastrálnom území obce Malatiná. Pokračuje v katastrálnom území obce Prosiek po zelenej turistickej trase po rázcestie Svorad a v katastrálnom území obce Veľké Borové po modrej turistickej trase po lokalitu Holica a ďalej pokračuje po štátnej ceste cez lokalitu Jóbova Ráztoka smerom na obec Huty, cez katastrálne územie obce Huty po červenej turistickej trase po štátnu cestu č. 584 a od sedla Biela skala pokračuje v katastrálnom území obce Zuberec po štátnej ceste č. 584 a okrajom lesa k obci Zuberec a po červenej turistickej trase po rázcestie turistických chodníkov Brestová, po zelenej turistickej trase v katastrálnom území obce Habovka cez sedlo Bôrik, odkiaľ pokračuje v katastrálnom území obce Vitanová po osadu Oravice a Tichou dolinou po štátnu hranicu s Poľskou republikou a po štátnej hranici s Poľskou republikou po Hladké sedlo v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry, kde sa končí.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 469/2007 Z. z.
GRAFICKÉ ZOBRAZENIE HRANÍC HORSKÝCH OBLASTÍ
Obrázok 02