História predpisu 476/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie