História predpisu 478/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.2007 - 30.06.2010