História predpisu 481/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2007 - 31.01.2012