História predpisu 504/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2007 - 31.12.2008