História predpisu 520/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2007 - 31.07.2014