História predpisu 563/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2007 - 31.12.2012