História predpisu 578/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2007 - 30.09.2008