História predpisu 579/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.2007 - 04.12.2008