História predpisu 624/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2008 - 25.11.2011