História predpisu 89/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2007 - 31.08.2007