c16-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel
V § 5 ods. 4 má byť namiesto „2008“ správne uvedené „2007“.