c184-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 382/2007 Z. z. o vydaní výnosu z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve
V tretej vete majú byť namiesto slov „§ 20“ správne uvedené slová „§ 8“.