c199-r1/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 429/2007 Z. z. o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
V podpisovej doložke k zmluve a v podpisovej doložke k protokolu má byť namiesto mena „Patricia Espinosa Campellano“ správne uvedené meno „Patricia Espinosa Cantellano“.