História predpisu 114/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.04.2008 - 31.10.2014