História predpisu 12/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2008 - 31.12.2011