História predpisu 120/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2008 - 31.05.2013