História predpisu 125/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2008 - 30.06.2011