História predpisu 126/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.04.2008 - 31.12.2010