História predpisu 173/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2008 - 30.06.2013