História predpisu 190/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.2008 - 14.02.2011