História predpisu 242/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.01.2009 - 30.12.2013