História predpisu 28/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2008 - 14.10.2010